Leidinggeven voortgezet onderwijs

Doorstroom van medewerkers blijkt voor een schoolorganisatie vaak een succesvol alternatief voor externe werving van nieuwe leidinggevenden. Het zorgt voor behoud van waarde(n)volle kennis en biedt talentvolle en betrokken collega’s mogelijkheden tot carrièreperspectief binnen de eigen organisatie. Onderwijsprofessionals die zich willen oriënteren op een dergelijke loopbaanstap biedt KPC Groep een compact en inspirerend 1-daags programma. 

De insteek van de oriëntatiedag is om jouw leiderschap vanuit je eigen drijfveren en kwaliteiten zichtbaar te maken, zodat je leert wat effectief leiderschap voor jou betekent. Deze oriëntatiedag biedt zowel de schoolorganisatie als de deelnemende onderwijsprofessional inzichten in de talenten en ambities. Dit levert waardevolle bouwstenen op voor loopbaanplanning en organisatieontwikkeling. 
 
Tijdens deze dag sta jij in je dagelijkse praktijk centraal. We staan stil bij o.a. de volgende vragen:
  • 'Wie ben ik, wat betekent het docentschap voor mij?'
  • 'Wat is mijn visie op leren en ontwikkelen?'
  • 'Wat is mijn visie op onderwijs?'
  • 'Wat verwacht ik van een leidinggevende (functie)?'
  • 'Wat is een team en hoe ontstaat een echt team?'
  • 'Hoe geef ik als leidinggevende vorm aan veranderingen en zorg ik voor ontwikkeling'?
Aan het eind van de dag heb je meer inzicht in je kwaliteiten en drijfveren en heb je die kunnen projecteren op de vraagstukken die passen bij een leidinggevende positie in het VO. Dit als waardevolle bijdrage bij je afweging over een eventuele volgende loopbaanstap en het gesprek daarover binnen je organisatie.
 
De oriëntatiedag vindt plaats op 4 oktober en duurt van 9.30 tot 16.00 uur. De leiding is in handen van Morris Oosterling. De oriëntatiedag ’Leidinggeven in het VO’ kan ook op maat verzorgd worden voor docenten uit je eigen organisatie.
 
Meer informatie en aanmelden? Klik hier