Normal_sfeerbeeld_case_windvaan

In de reeks ‘Verhalen uit de bestuurskamer’ een nieuwe aflevering. Een fictieve case over een vo-school die worstelt met schoolontwikkeling. Hilde Adriaenssens, Ton Bruining en Morris Oosterling, allen netwerkpartners van KPC Groep, laten hun licht schijnen over de situatie en schetsen oplossingsrichtingen. 

 

De verhalen en de gebeurtenissen in de reeks zijn fictief maar wel gebaseerd op de dagelijkse adviespraktijk en opgehaald uit gesprekken met verschillende bestuurders, rectoren en directeuren. In deze reeks reflecteren experts op de case en komen ze met een advies aan de fictieve hoofdpersoon in het verhaal. Er is lang niet altijd één oplossing. Kijken naar vraagstukken en dilemma’s vanuit verschillende perspectieven en verschillende domeinen is waardevol om houvast te vinden in complexe situaties en antwoorden te ontwikkelen bij ‘netelige vraagstukken’. 

U kunt de case 'Schoolontwikkeling als docenten niet willen' hier downloaden.