Normal_afbbegroten

Voor het bestuur/de directie en de Raad van Toezicht van een school is het van belang dat het onderwijsproces goed kan blijven lopen. Ook in onzekere tijden. Een begroting en meerjarenbegroting helpen om zicht en grip te houden op de financiën van de school. In een tijd van meer onzekerheden vermindert de betrouwbaarheid van die begrotingen.

Gelukkig zijn er manieren om aan begrotingen inzichten toe te voegen, die meer financiële houvast geven in tijden van onzekerheid. Ad van Acht, expert op het terrein van financiën en bedrijfsvoering, diept dit uit in de whitepaper 'Begroten in onzekere tijden'.  Ad is netwerkpartner van KPC Groep en ondersteunt scholen bij het realiseren van een gezonde financiële positie en een solide bedrijfsvoering: randvoorwaarden voor goed en toekomstbestendig onderwijs. 

Download: whitepaper Begroten in onzekere tijden