Normal_jelle

Na het succes van zijn boek ‘Het tienerbrein’ schreef hoogleraar neuropsychologie Jelle Jolles ‘Leer je kind kennen’. Een boek over ontplooiing, leren, denken en het brein. Hierin besteedt hij ruim aandacht aan de executieve functies. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling staat bij leraren en schoolleiders.

 

In een interview met KPC Groep gaat Jelle Jolles nader in op de executieve functies. “Essentieel voor het cognitief leren en de sleutel tot sociaal leren en de persoonlijke groei en ontplooiing van leerlingen.”

Quotes uit het interview:

  • “Een leraar die feedback geeft en de ‘gebruiksaanwijzing’ van zijn leerling kent, die zorgt voor inspiratie en zelfreflectie. Dat is zo soft, hoor ik soms op scholen. Nee, zeg ik dan; die zijn essentieel voor het cognitief leren.”
  • “Meer kennis over executieve functies bij leraren en schoolleiders kan bijdragen aan de ontplooiing van het kind en de adolescent.”

Download: uitgebreid interview met Jelle Jolles