Normal_executieve_funties

Het kabinet trekt dit jaar extra geld uit voor onderwijs aan hoogbegaafden. Veel scholen hebben programma’s of speciale modules voor hoogbegaafde leerlingen. Maar dat is niet genoeg. "De uitdaging voor de leraar of de leerkracht is het kind echt te zien", stelt Esther de Boer, netwerkpartner van KPC Groep.

Esther de Boer mag zich met recht expert hoogbegaafdheid noemen.  Ze adviseert, coacht, traint én publiceert. Zo is ze mede-auteur van het boek ‘Een andere kijk op hoogbegaafdheid’ dat inmiddels aan zijn 5e druk toe is. Een uiterst toegankelijke publicatie met ook veel praktijkvoorbeelden. Ook staat mede op haar naam de op veel pabo’s gebruikte publicatie ‘Werken met begaafde leerlingen in de klas’. Op 29 september start de door Esther de Boer verzorgde basisopleiding Hoogbegaafdencoach. Ook is er een verdiepingsopleiding (startdatum: 28 september).

Breder kijken

Esther’s beeld is dat er in het onderwijs een groeiende aandacht is voor de doelgroep. Ze merkt dat er steeds meer wordt ingezet op professionalsering van leraren. Naar schatting heeft 10% van de leerlingen in het po en vo kenmerken van begaafdheid. Een hoogbegaafd kind heeft cognitieve uitdaging nodig. Maar voor een goede ondersteuning is meer nodig, vertelt Esther. “Cognitief gezien zie je bij hoogbegaafde leerlingen kenmerken als snel denken, grote denkstappen maken. Maar je moet breder kijken: er is ook een ‘zijns-kant’.  Hoogbegaafden zijn vaak kritisch en hebben vaak een hoge lat, een sterke gevoeligheid en een groot rechtvaardigheidsgevoel. Als bijvoorbeeld bij een spel kinderen zich niet houden aan de spelregels, dan kan een hoogbegaafd kind daarover echt een discussie aangaan bij de medeleerlingen en de  leraar. Als je als leraar weet dat dit rechtvaardigheidsgevoel meespeelt, kun je daar in je bejegening van het kind op anticiperen.”

Positief zelfbeeld

Daarmee kaart Esther een belangrijk aandachtspunt aan voor de leerkracht of docent. Een hoogbegaafd kind heeft uitdaging nodig én begrip. “Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is heel belangrijk. Daarvoor is een open houding nodig naar het kind toe en het vertrouwen geven: ‘het gaat jou lukken en soms moet je daarvoor écht oefenen’. Het label hoogbegaafdheid hoeft niet per se centraal staan. Het gaat erom wat het kind nodig heeft.”

Ruimte krijgen

Esther verzorgt voor KPC Groep onder meer de cursus hoogbegaafdencoach. Centraal hierin staan de vragen: hoe kan het hoogbegaafde kind zich het beste ontwikkelen en wat is daarvoor nodig? Esther: “Het kind moet zich echt begrepen voelen. Hiervoor is het belangrijk dat er meer kennis is bij leraren en leerkrachten over wat het is om hoogbegaafd te zijn. De uitdaging is het kind te begeleiden in zijn ontwikkeling. Veel scholen hebben programma’s of modules voor hoogbegaafde leerlingen. Maar dat is niet genoeg. Het kind wil gezien worden zoals hij of zij is. Het gaat om bejegening, om contact en om echt ruimte krijgen om je te ontwikkelen.”

De cursus hoogbegaafdencoach start op 24 maart en heeft een sterk interactieve opzet. Er is veel ruimte om zelf casuïstiek in te brengen. Esther: “De theorie die ik behandel is actueel en direct bruikbaar. Door het werken met cases komt alles dichtbij en krijgt de deelnemer veel nieuwe ideeën.  De cursus kan ook geheel op maat worden gemaakt. Met door de school zelf gekozen accenten, zoals veel aandacht voor coachingstechnieken of een sterke nadruk op beleidsmatige aspecten van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

 

BEKIJK DE VERDIEPINGSOPLEIDING