Normal_lr20170906_pierson_vm_1263

Als mentor ben je spil in de begeleiding van de leerling. Binnen het mentoraat krijgt coaching steeds meer nadruk. Wat zijn de uitdagingen hierbij en welke elementen zijn cruciaal voor impactvol coachen? We gaan in gesprek met Mirjam Gilhuis.

Mirjam verzorgt voor KPC Groep  trainingen voor mentoren en leerlingbegeleiders die hun coachingsvaardigheden willen versterken. Coachen beschouwt ze als ‘het maken van de omgekeerde beweging’. “Als coachende mentor moet je het omgekeerde doen van wat je als docent doet. Als coach moet je je oordelen, meningen en adviezen uitstellen. Je moet je ‘leraarpet’ afzetten. Coachen in de context van mentoraat en leerlingbegeleiding is vooral door middel van luisteren en vragen stellen ruimte scheppen zodat de leerling zich kan uiten. En observeren hoe je aansluit bij de leerlingen zodat er contact ontstaat.”

Bewaren van balans

Zelfkennis is nodig om een goede coach te worden, stelt Mirjam. Mentoren zoeken vaak naar een evenwicht tussen het er zijn voor de kinderen en hen leiden naar goede resultaten en de daarbij horende druk. Het bewaren van de balans tussen deskundigheid en betrokkenheid een belangrijke vaardigheid voor coachende mentoren en leraren. Het zweet moet op de juiste ruggen staan."

Basistraining

Grenzen aangeven en goed afbakenen is een van de onderwerpen die aan bod komen in de tweedaagse training over coachen die Mirjam voor KPC Groep verzorgt op 7 en 26 juni. De cursus legt een stevige basis voor mentoren, stagebegeleiders en leraren in het vo en mbo die hun coachende rol meer diepte willen geven. Gespreksvaardigheden zijn daarin van belang: praten met de leerlingen in plaats van tegen. Er is in de training veel ruimte voor eigen casussen en voor praktijkoefeningen.

Het motto van deze training is: coachen van leerlingen, tussen contact en contract. Contact en contract zijn begrippen uit het gedachtegoed van de transactionele analyse (TA). Een praktische theorie die Mirjam gebruikt in haar training. Kernidee is dat mensen door het nemen van eigen verantwoordelijkheid en door zelfsturing komen tot persoonlijke groei. 

Zelfonderzoek

“Om contact te maken met een leerling is zelfonderzoek nodig. Hoe sluit je aan bij deze leerling, ook als deze heel anders is dan jij.  Wat breng jij als unieke persoon die je bent als mentor in? Hoe gebruik je daarin je eigen ervaringen en wijsheden wel en welke zijn niet dienend voor de leerling. Unieke kwaliteiten die je zelf hebt als mens daarin naar voren brengen in je coaching maakt in mijn ogen het werk lichter. Er ontstaat dan ruimte waarin contact mogelijk is."

Geen stappenplannen

In haar training gaat Mirjam zeer praktisch te werk. “Maar ik doe niet aan stappenplannen. Dit is geen ‘dit-mag-niet-en-dat-mag-wel-training’. Er is bijvoorbeeld geen vast recept voor hoe je contact maakt met een leerling. Er zijn zoveel manieren. Bewustwording van je eigen opstelling en gedrag als mentor is hierin een belangrijke factor. Hoe doe ik het nu eigenlijk? Waar ben ik goed in? En wat is bij minder sterk? Ik zoek in de training naar ontmoetingen op de grens. Naar hoe je als leraar met lef en met open hart je vak als mentor kunt uitoefenen.”

 

Training: informatie en inschrijven 

Deze training kan ook geheel op maat voor uw school worden verzorgd.