Nationale Onderwijsgids Arnhem

NOG Nieuwsarchief

Normal__2003801_-schooltas-met-bloknote-en-pen

Nog steeds veel aandacht nodig voor voortijdig schoolverlaten


De landelijke cijfers over voortijdig schoolverlaten (VSV) laten een gestage daling zien van ruim 70.000 kinderen rond de eeuwwisseling tot 25.000 afgelopen jaar.

Normal_autismeweek

‘Nog steeds is er veel onwetendheid over autisme in Nederland’


Over mensen met autisme bestaan nog steeds veel misverstanden. Zo zijn zij onnodig vaak het slachtoffer van vooroordelen in de samenleving. Om meer begrip te kweken, organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) van 2 tot en met 9 april voor de zevende keer de Autismeweek. Voor de (NVA) is de Autismeweek geslaagd als er in Nederland ...

Normal_shutterstock_48467734

Ondersteuning bij samenwerking onderwijshuisvesting


Schoolbesturen en gemeenten die samenwerken op het gebied van onderwijshuisvesting kunnen vanaf nu gebruikmaken het afwegingskader 'OnderwijsLokaal'. Dit afwegingskader is beschikbaar gesteld door de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) en is bedoeld om schoolbesturen en gemeenten te onderst...

Normal_pesten452

Meldlijn voor jongeren om discriminatie en pesten bespreekbaar te maken


Op 29 maart is door wethouder Marije Eleveld van gemeente Ede, samen met het UWV in Ede, het startsein gegeven van een nieuwe meldlijn voor jongeren. Met WhatsUp kunnen jongeren die gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt hun klacht via WhatsApp of sms doorgeven. De meldlijn is een initiatief van Meldpunt discriminatie en pesten. Dat meldt gem...

Logo_header_wie_ziet_mira

Huiselijk geweld en kindermishandeling al in schoolbanken signaleren


Minstens 1 miljoen professionals kunnen in de praktijk te maken krijgen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet voor niets is signaleren en handelen volgens de wet meldcode verplicht. Via de site www.signalerenkanjeleren.nl vinden docenten informatie, inspirerende voorbeelden en een breed aanbod van lesmaterialen. Hiermee kunnen ze in d...

Normal_vd_brink_fontys

Directeur lerarenopleiding Fontys: 'Toekomstige lerarentekorten kunnen we nog niet wegwerken'


Lerarenopleidingen hebben de komende jaren de zware taak om het grote tekort aan docenten op te vangen. Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond (AOb) blijkt namelijk dat het voortgezet onderwijs nu 9000 extra leraren nodig heeft. Vooral de bètavakken en de talen kunnen wel wat extra mankracht gebruiken. Gebeurt dat niet, dan blijft de werkdr...

Logo_logo-paleis-het-loo

Laatste dag aanmelden open huis voor docenten op Paleis Het Loo


Op woensdag 16 maart organiseert Paleis Het Loo een 'Open Paleis' voor leerkrachten uit het primair, voortgezet en beroepsonderwijs. De docenten kunnen tijdens deze dag zelf een museumles volgen en meer ontdekken over alle nieuwe onderwijsprogramma's die het paleis aanbiedt. Dat meldt Paleis Het Loo.

Normal_kinderen_internet__computer__ict

Open Education Week ook in Nederland


Deze week wordt voor de vijfde keer de internationale Open Education Week georganiseerd. In deze week wordt aandacht gevraagd voor open en onderwijs en worden er good practices gedeeld. In Nederland worden ook activiteiten georganiseerd, onder meer bij de TU Delft, Wageningen University, Open Universiteit en SURF. Dat meldt ScienceGuide.