Nationale Onderwijsgids Arnhem

NOG Nieuwsarchief

Logo_nijmegen_lok_151026_zakdoekje_leggen

Kinderen COA Heumensoord naar school in Nijmegen


De 565 kinderen van vluchtelingen die tijdelijk verblijven op de noodopvanglocatie van het COA op Heumensoord, gaan na de kerstvakantie naar een speciaal voor hen ingerichte school. Zij krijgen basis- en voortgezet onderwijs in een schoolgebouw aan de Streekweg in Nijmegen.

Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Gemeenten werken actief aan voorkomen en bestrijden schoolverzuim


Met een startkwalificatie op zak hebben jongeren een betere positie om in onze samenleving te participeren. De gemeente Ede voert een actief beleid in het voorkomen van en bestrijden van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het afgelopen schooljaar heeft de gemeente daar verder aan gewerkt. Dit blijkt uit het jaarvers...

Normal_speciaal_passend_onderwijs_leerling_kind

Vmbo-school werkt samen met speciaal onderwijs voor leerlingen met TOS


Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen sinds dit schooljaar ook instromen in het derde leerjaar van het Over Betuwe College (OBC) in Huissen. De middelbare school werkte al samen met de Arnhemse school voor speciaal voortgezet onderwijs de Stijgbeugel, van de instelling Kentalis, maar heeft voor leerlingen met TOS deze samenwerk...

Normal_reiziger_fiets_bus_syntus

Middelbare scholen mogelijkheid geven zelf scholierenvervoer organiseren


Het scholierenvervoer in de provincie Gelderland wordt nu gerund door ov-bedrijven die rijden in het gebied waar de scholen staan. De provincie wil middelbare scholen de mogelijkheid geven zelf dit vervoer te organiseren. Hierdoor kunnen de scholen flexibeler inspringen op hun eigen wensen en les- en vervoertijden op elkaar aanpassen. Dat meldt ...

Normal_rechtszaak_hamer_

Conciërge Apeldoornse school ontslagen na ontucht


Een conciërge van een middelbare school in Apeldoorn is ontslagen omdat hij ontucht heeft gepleegd met een leerling. De conciërge ging in hoger beroep tegen zijn ontslag maar de rechters hebben de school nu in het gelijk gesteld. Dit meldt de Stentor.

Logo_logo-new

SCHOOLREISTIP: CODA


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA) is een cultuurhuis dat een openbare bibliotheek, archief en museum huisvest. CODA biedt een uitgebreid educatief programma. Voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs is CODA een inspirerende plek voor een schoolreisje op het gebied van kunst of geschiedenis. 

Normal_jongere__stage__verpleging345346

Leerwerkbedrijf gemeente Apeldoorn helpt meer mensen aan werk


Het gemeentelijke leerwerkbedrijf van de gemeente Apeldoorn heeft in de eerste zes maanden van dit jaar al meer mensen naar betaald werk begeleid dan in heel 2014. Het bedrijf probeert zowel werklozen als mensen met een beperking aan betaald werk te helpen. Meer dan de helft van alle werkzoekenden die aan de slag gaat bij het leerwerkbedrijf vin...

Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

Gemeente Nijmegen en schoolbesturen maken afspraken over financiering


Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbesturen in totaal ruim 15 miljoen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting. In een overeenkomst, die op donderdag 16 juli 2015 is ondertekend, maken schoolbesturen en gemeente Nijmegen afspraken over de financiering van toekomstige nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in Nijm...