Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Het afgelopen jaar zijn er na een jarenlange daling, toch weer meer Apeldoornse jongeren zonder een diploma van school gegaan. 58 procent van de werkzoekende in Apeldoorn heeft geen startkwalificatie. Dat blijkt uit verslag van Apeldoorn het afgelopen jaar. Dat meldt gemeente Apeldoorn.

“Daar baal ik van want ik weet hoe belangrijk is om een diploma op zak te hebben”, zegt Onderwijswethouder van Apeldoorn, Johan Kruithof. “Die jongeren gaan daar vroeg of laat last van krijgen. Wij, en dan heb ik het over leerplicht, onderwijs, hulpverlening, wij zijn op allerlei manieren bezig om dit voortijdig schoolverlaten aan te pakken en we zien de mogelijkheden om betere resultaten te behalen.”

Het verslag laat zien dat jongeren zonder diploma heel vaak geen baan kunnen krijgen: 58 procent van de jonge werkzoekende in Apeldoorn heeft geen startkwalificatie. In de regio wordt hier dan ook volop op ingezet. De kwetsbare groep waar het nu om gaat, is in beeld maar heeft meer nodig dan de middelen die tot nu toe beschikbaar waren. De samenwerking rondom deze jongeren moet nog slimmer en efficiënter. Daar wordt aan gewerkt door bijvoorbeeld de Intake Sluitende Aanpak. Samen met Aventus en de Samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs trekken de gemeente en de regio hierin op.

Het Rijk gaat vanaf 2017 minder geld investeren in het voorkomen van Voortijdig Schoolverlaten, waardoor de regio Apeldoorn een groot risico loopt om juist niet die stappen te kunnen nemen die nodig zijn om de cijfers verder naar beneden te krijgen. Apeldoorn is daarom, samen met de andere gemeenten, in gesprek met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

© Nationale Onderwijsgids