Nationale Onderwijsgids Arnhem

NOG Nieuwsarchief

Normal_jongere__stage__verpleging345346

Leerwerkbedrijf gemeente Apeldoorn helpt meer mensen aan werk


Het gemeentelijke leerwerkbedrijf van de gemeente Apeldoorn heeft in de eerste zes maanden van dit jaar al meer mensen naar betaald werk begeleid dan in heel 2014. Het bedrijf probeert zowel werklozen als mensen met een beperking aan betaald werk te helpen. Meer dan de helft van alle werkzoekenden die aan de slag gaat bij het leerwerkbedrijf vin...

Logo_siza-logo-624x254

Leerwerkplaatsen HAN bij nieuw autismecentrum Velp


Vanaf september gaat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met Siza leerwerkplaatsen opzetten in het nieuwe expertisecentrum autisme van de gehandicaptenzorgorganisatie. Het expertisecentrum voor autisme is sinds deze zomer gevestigd in de recente nieuwbouwlocatie van Siza in Velp. De officiële opening volgt in oktober. Dit meldt Siza.

Normal_kinderopvang345

Alle christelijke basisscholen Apeldoorn worden Integrale Kindcentra


In de toekomst worden alle protestants christelijke basisscholen in Apeldoorn Integrale Kindcentra. Dat staat in het strategisch meerjarenplan van het PCBO voor de jaren 2015-2019. Een aantal van de PCBO-basisscholen werkt al volgens het concept Integraal Kindcentrum. Dat meldt de Stentor.

Normal_klaslokaal2534

Leerkrachten Nijmeegse basisschool moeten lokalen beter ventileren


Op de Nijmeegse basisschool De Hazesprong moeten de leerkrachten er goed op letten dat de lokalen goed geventileert worden. Wanneer dit niet gebeurt is de concentratie kooldioxide in de klas te hoog, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door studenten Biomedische Wetenschappen van Radboudumc. Dat meldt de Gelderlander.

Normal_ontslag_weglopen_wandelen

Dr. Leo Kannerhuis ontslaat mogelijk 70 personeelsleden


Dr. Leo Kannerhuis in Doorwerth gaat haar personeelsbestand met tien procent inkrimpen. In de praktijk moet het landelijk centrum voor de behandeling van autisme zeventig personeelsleden ontslaan. Dat meldt De Gelderlander.

Normal_kinderen_taal_peuters

Pilot met startgroep voor peuters in Nijmegen jaar verlengd


Het ministerie van Onderwijs heeft besloten de landelijke pilot met de voorschool voor peuters in Nijmegen te verlengen. De proef die nu loopt op Integraal Kindcentrum (ikc) De Wieken in Nijmegen zal een jaar langer door lopen. De zogeheten startgroepen van de peuterschool krijgen daarvoor extra budget van het ministerie. Dit meldt de Gelderlander.

Normal_zonnepanelen

Zoncertificaten zorgen voor ‘Zon op school’


Via het project ‘Zon op School’ worden zeven basisscholen in Apeldoorn geholpen om zonnepanelen op hun dak te krijgen. Apeldoorners kunnen een bijdrage leveren en daarmee steunen ze de Apeldoornse ambitie om de overgang te versnellen naar duurzame energie. Dat meldt gemeente Apeldoorn.

Normal_1qcctzn9h_my3ytv012ir2fm0pib_tpxzurhubqd6ge

Wageningen start project Kind Centraal voor structurele ondersteuning


De gemeente Wageningen start een project om (zorg)leerlingen meer structurele ondersteuning te kunnen bieden. Samen met instanties, waaronder basisscholen, kinderopvang en de bibliotheek, en ouders sluit Wageningen binnenkort een convenant af waarin de opzet van het project Kind Centraal wordt vastgelegd. Kind Centraal is een vervolg op het in 2...

Normal_schoolbord_schoolkrijt_school

Gemeente Nijmegen en schoolbesturen maken afspraken over financiering


Per jaar ontvangen de Nijmeegse schoolbesturen in totaal ruim 15 miljoen euro voor het op peil brengen en houden van de onderwijshuisvesting. In een overeenkomst, die op donderdag 16 juli 2015 is ondertekend, maken schoolbesturen en gemeente Nijmegen afspraken over de financiering van toekomstige nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen in Nijm...

Kogelgaten in gebouw met peuterspeelzaal


Een gebouw in Arnhem is twee keer beschoten. In het gebouw is een peuterspeelzaal gevestigd. De schoten zijn beide keren 's nachts gelost. De peuterspeelzaal is inmiddels op een andere locatie ondergebracht. Dit meldt de NOS. 

NOG Informatiepagina's

NOG Zoek en vergelijk scholen

Op deze widget vind je informatie over basisscholen en middelbare scholen. Voor verschillende doelgroepen biedt deze widget interessante informatie over onderwijs en resultaten.

NOG Interview

Oogarts Caroline Klaver maakt zich zorgen over bijziendheid: 'Stuur kinderen onder schooltijd vaker naar buiten'

Normal_oculist-and-little-child-in-glasses-in-optical-cli-2022-12-16-21-04-37-utc__1_


De helft van de twintigers is bijziend. Op latere leeftijd lopen zij een groter risico op slechtziend- en zelfs blindheid. Oogarts Caroline Klaver, verbonden aan het Erasmu...

NOG Column

Hallo!

Normal_femke_blok

Mijn naam is Femke Blok. Ik ben 28 jaar en mijn hobby´s zijn escaperooms spelen, reizen en koken.

NOG Vacatureoverzicht arnhem

HAN

Hoofddocent - Onderzoeker Powertrain

HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

IT Security Manager

HAN - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Medewerker Personeels- & Salarisadministratie

Meer vacatures...