Normal_budget_geld_bezuinigingen

Het ministerie van Onderwijs wil de bekostiging van het voortgezet onderwijs vereenvoudigen. Volgens het ministerie is het huidige systeem ingewikkeld en bevat het onbedoelde sturende prikkels. Uit de rekentool die het ministerie beschikbaar stelde maken scholen nu op dat ze er onder het nieuwe model flink op achteruit zullen gaan. Het gaat daarbij vooral om scholen in de krimpregio’s. In de rest van het land zullen scholen waarschijnlijk juist meer te besteden krijgen. Dit meldt RTV Drenthe.

Schoolbestuurders en gedeputeerden uit Drenthe, Groningen, Friesland, Gelderland, Zeeland en Limburg hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer. Zij maken zich zorgen over de invoering van de nieuwe rekenmethode die waarschijnlijk vanaf 2021 zal gelden. Zij vragen de kamer het nieuwe bekostigingsmodel nog eens goed te bekijken.

In het nieuwe model daalt het budget voor scholen in de krimpregio’s meer dan 3 procent lager. “Dat betekent tonnen minder aan inkomsten, sommige scholen lopen wel een half miljoen mis”, zegt bestuursvoorzitter Marcel Klaverkamp van het Dr. Nassau College dat diverse vestigingen in Drenthe heeft. Scholen in krimpregio’s worden zo dubbel gestraft vind Klaverkamp: “Scholen krijgen betaald per leerling en die aantallen lopen in onze regio terug. Deze nieuwe maatregel komt daar nog bovenop.”

Volgende week woensdag bespreekt de Tweede Kamer het nieuwe bekostigingsmodel om tegen het eind van dit jaar een definitief besluit te nemen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids