Normal_1qcctzn9h_my3ytv012ir2fm0pib_tpxzurhubqd6ge

De gemeente Wageningen start een project om (zorg)leerlingen meer structurele ondersteuning te kunnen bieden. Samen met instanties, waaronder basisscholen, kinderopvang en de bibliotheek, en ouders sluit Wageningen binnenkort een convenant af waarin de opzet van het project Kind Centraal wordt vastgelegd. Kind Centraal is een vervolg op het in 2009 ingevoerde programma Spelenderwijs, waarin peuterspeelzaal en kinderopvang samenwerken. Dit meldt de Gelderlander.

De partners in het project Kind Centraal vinden het belangrijk dat alle kinderen, ook kinderen zonder taalachterstand, een passend aanbod aan onderwijs en ondersteuning krijgen. Daarvoor willen de partners een visie ontwikkelen waarin het kind centraal staat. Kinderen van 0 tot 13 jaar moeten ononderbroken gevolgd kunnen worden in hun ontwikkeling zodat zij op het gebied van spel, kennis en sociaal-emotionele ontwikkeling krijgen wat ze nodig hebben.

Komend najaar zullen de partners de afspraken voor het project Kind Centraal vastleggen in een convenant. Voordat het project daarna van start kan gaan, zal het visiedocument eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

© Nationale Onderwijsgids