Nationale Onderwijsgids Arnhem

NOG Vacature Godsdienstleerkracht basisschool Nour

Functietitel:
Godsdienstleerkracht basisschool Nour
Online datum:
07-07-2022
Aanvang functie:
Zo spoedig mogelijk
Provincie:
Noord-Brabant
Plaats:
's-Hertogenbosch
Sector:
Basisonderwijs
FTE
0,3
Opleidingsniveau:
HBO
Omschrijving:
 1. Functienaam : Godsdienstleerkracht
 2. Salarisschaal : afhankelijk van ervaring en scholing LA schaal
 3. Werkterrein : Onderwijsproces - Leraren
 4. Activiteiten : Verzorgen van godsdienstlessen en taken op gebied van identiteit
 5. Vacature : ruimte 0,3
 6. Gegevens school: : Basisschool Nour, Churchilllaan 82 5224 BW 's-Hertogenbosch.
 7. Contact : 073-8511420 / s.budak@simonscholen.nl

De godsdienstleerkracht is verantwoordelijk voor de organisatie en het verzorgen van het

godsdienstonderwijs, het participeren in schoolse activiteiten en professionalisering.

 

Resultaatgebieden

Godsdienstonderwijs;

 • Volgt de jaarplanning godsdienstonderwijs van SIMON scholen;
 • geven van godsdienstles (theorie) aan alle groepen; 1 t/m 3
 • geven van QRB lessen (Qur’an, Recitatie en Begrip)
 • zorg dragen dat ook andere wereldgodsdiensten aandacht krijgen (godsdienstige vorming).

Het participeren bij alle schoolse activiteiten

 • gevraagd en ongevraagd het ondersteunen van het team en directie over zaken aangaande
 • islam en levensbeschouwelijke identiteit van de school.
 • deelnemen aan de teamvergaderingen;
 • bijhouden van en team informeren over de Islamitische kalender en feestdagen;
 • overleg met ouders;
 • gesprekken met leerlingen, indien identiteit daarin een rol speelt (bijv. gedrag, godsdienstles);
 • deelnemen aan werkgroepjes om de identiteit te bewaken;
 • mede organiseren van Islamitische feesten;
 • deelnemen aan buitenschoolse activiteiten;
 • pleinwacht lopen / toezicht houden;

Professionalisering

 • neemt deel aan overleg godsdienstleraren van SIMON scholen
 • houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
 • neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie;
 • bestudeert relevante vakliteratuur.

Kennis en vaardigheden

 • in het bezit van een afgeronde HBO (islam) opleiding
 • kennis van de Islam op HBO niveau;
 • overtuigend en belijdend moslim(a) zijn.
 • theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis;
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
 • vaardigheid in het motiveren van anderen;
 • goede contactuele eigenschappen en communicatieve vaardigheden;

Contacten

 • met leerlingen over de leerstof om deze te bespreken en uit te leggen en resultaten c.q.
 • problemen te bespreken;
 • met ouders/verzorgers over de voortgang en ontwikkeling van de leerlingen om informatie uit
 • te wisselen;
 • met de ouderraad over ontwikkelingen om deze toe te lichten;
 • met collega godsdienstleraren en godsdienstcoördinator over de eigen werkzaamheden in de vorm van collegiale besprekingen/consultatie om af te stemmen

Gegevens SIMON scholen

Naam instelling:
SIMON scholen
Adres:
De Mulderij 4
Postcode:
3831 NV
Plaats:
Leusden
Telefoonnummer:
033-4337336
Website:
https://www.simonscholen.nl
Provincie:
Utrecht
Omschrijving:

SIMON staat voor ouders en leerlingen. Elke leerling, met wat voor een geloofsovertuiging dan ook, is in principe welkom op één van onze scholen. Moslimkinderen met verschillende achtergronden volgen goed en modern basisonderwijs op Islamitische grondslag. Heel gewoon en toch bijzonder, zo zou je de Islamitische basisscholen die onderdeel uitmaken van SIMON kunnen noemen. Heel gewoon, omdat het gewone basisscholen zijn, net als elke andere basisschool, waar kinderen leren lezen, rekenen, schrijven, kennis van de wereld en hun leefomgeving opdoen en zo een basis leggen voor hun verdere (school)leven. Bijzonder, omdat de scholen vanuit het Islamitische geloof de leerlingen voorbereiden op de Nederlandse samenleving.