Transitiecentrum Gelderland leidt zij-instromers op voor een baan in de bouw
De woningnood is Gelderland is hoog. Er is een groeiend tekort aan vakmensen in de bouw. Tegelijkertijd dreigen veel mensen door Covid-19 hun baan te verliezen. Met steun van provincie Gelderland gaat het Transitiecentrum Gebouwde Omgeving Gelderland in Apeldoorn zij-instromers in de regio versneld opleiden voor een baan in de bouw.
 
Gedeputeerde Peter Kerris: “We hebben meer vakmensen in de bouw nodig om de woningnood aan te pakken. Met het Transitiecentrum dringen we de tekorten terug en geven we werkzoekenden een kans op een baan met toekomst.”
 

Statushouders

Het Transitiecentrum in Apeldoorn gaat in 2 jaar tijd 200 werknemers die hun baan dreigen te verliezen opleiden voor een baan in de bouw. Met aandacht voor de opleiding van statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 

Tel mee met Taal

Zij werken hierin nauw samen met bouw-, installatie- en onderhoudsbedrijven. Naast scholing biedt het Transitiecentrum ondersteuning op sociaal maatschappelijk gebied, onder andere met het programma ‘Tel mee met Taal’.
 

Maatwerktrajecten

In samenwerking met de roc’s in de regio zet het Transitiecentrum Gelderland maatwerktrajecten op voor de verschillende soorten zij-instromers. Voor de werving van nieuwe kandidaten werkt het Transitiecentrum samen met het UWV.
 
Provincie Gelderland wil de aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren en stelt € 200.000 beschikbaar voor het Transitiecentrum Gelderland.
 
Door: Nationale Onderwijsgids