Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Het aantal leerplichtige kinderen dat voor korte of langere tijd niet naar school ging, is vorig schooljaar afgenomen van 10.680 naar 9.972 leerlingen. Van hen stond 40 procent wel op een school ingeschreven, maar werd deze langer dan vier weken niet bezocht. Dat percentage is in vergelijking met vorig jaar gelijk gebleven. De gemeente Ede wil deze jongeren toch naar school krijgen door het WOW-traject te gebruiken. Dat meldt gemeente Ede.

Om de jongeren naar school te krijgen wordt een boete opgelegd (last onder dwangsom) in combinatie met het aanbieden van passende scholing binnen het zogenaamde WOW-traject. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met Het Streek. Doel van het onderwijsprogramma is dat jongeren zich zelfstandig ontwikkelen en beter in staat zijn zelf keuzes te maken in het leven.

Drie jaar geleden is het WOW-traject gestart, ‘Waar Onderwijs Werkt’, en is een project waarin jongeren werknemersvaardigheden aanleren en begeleid worden richting werk. Alle inspanningen zijn erop gericht dat de leerling aansluitend op het onderwijs een optimale mate van economische zelfstandigheid kan krijgen. Het praktijkonderwijs heeft deskundigheid en ervaring in huis om jongeren op een goede manier toe te leiden naar werk.

Jongeren die al lange tijd niet naar school zijn geweest lopen een onderwijsachterstand op. Deelnemen aan een reguliere opleiding met als doel het behalen van een diploma is niet zomaar meer mogelijk. Iemand verplichten naar school te gaan maar vervolgens geen passend aanbod hebben vindt de gemeente niet wenselijk. De groep waar het nu om gaat heeft grote achterstanden opgelopen in taal- en rekenvaardigheden, dagritme en sociale omgangsvormen.

Daarom heeft de gemeente besloten te investeren in een apart aangepast onderwijsprogramma speciaal voor deze groep jongeren. Een maatwerktraject dat aansluit bij de leeftijd, ontwikkelmogelijkheden en toekomstperspectief geeft. Het programma is flexibel en kan qua inhoud aangepast worden naar behoefte van de jongeren die deelnemen. Het programma wordt in eerste instantie uitgevoerd als pilot voor de duur van 1 jaar. Voor wie kan, is doorstroom naar regulier onderwijs een mogelijkheid.

© Nationale Onderwijsgids