Normal_pro-church-media-2dte3epfnd8-unsplash__1_

Hoe een kind tussen de 0 en 4 jaar op kinderdagverblijf De Toverburcht is komen te overlijden is nog niet bekend, maar de opvang is al wel weer open. Er staan extra pedagogisch medewerkers op de groep om ouders te woord te kunnen staan. De autopsie is afgerond, maar de politie doet vooralsnog geen uitspraken over de conclusies. Vorige week vrijdag werden de hulpdiensten opgeroepen voor een 'medisch incident'. Dit meldt De Stentor. 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nog een feitenonderzoek lopen waarin wordt uitgezocht wat er zich die vrijdag heeft afgespeeld, of pedagogisch medewerkers alle protocollen hebben nageleefd en wat eventuele niet-naleving daarvan voor de opvang betekent. De conclusies uit het feitenonderzoek bepalen of er een strafrechtelijk onderzoek komt of niet. Het niet bekend of de ouders van het overleden kindje aangifte hebben gedaan tegen koepelorganisatie Skar, waar De Toverburcht onder valt.

Medisch incident

Belangenvereniging BOinK noemt de formulering 'medisch incident' vreemd. “Ik ken die term niet uit eerdere soortgelijke gevallen. Dan wordt er eerder gesproken over onwel worden bijvoorbeeld. En als dan uit onderzoek van de arts blijkt wat er aan de hand is, wordt meestal bekendgemaakt dat er sprake is van een natuurlijke dood.” Voorzitter Gjalt Jellesma stelt dat ‘medisch incident’ nalatigheid suggereert. “Wat helemaal niet het geval hoeft te zijn.”

Door: Nationale Onderwijsgids / Johanne Levinsky