Normal_kinderen_taal_peuters

Het ministerie van Onderwijs heeft besloten de landelijke pilot met de voorschool voor peuters in Nijmegen te verlengen. De proef die nu loopt op Integraal Kindcentrum (ikc) De Wieken in Nijmegen zal een jaar langer door lopen. De zogeheten startgroepen van de peuterschool krijgen daarvoor extra budget van het ministerie. Dit meldt de Gelderlander.

Het experiment  met de startgroepen ging in september 2011 van start. De resultaten tot dusver zullen echter pas eind dit jaar bekend zijn. Daarom wil het ministerie de proef met nog een jaar verlengen.
 
De startgroep is bedoeld voor peuters vanaf 2,5 jaar oud met een taal- of ontwikkelingsachterstand. In de startgroep moet deze achterstand spelenderwijs weggewerkt worden zodat het kind op hetzelfde niveau als zijn of haar leeftijdsgenootjes aan de basisschool kan beginnen. Het verschil met de bestaande voorschoolse educatie op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven is dat het aanbod onder de verantwoordelijkheid valt van de betrokken basisschool. Ook krijgen de kinderen niet alleen begeleiding van pedagogisch medewerkers op mbo-niveau maar ook van hbo'ers. 
 
Voor de landelijke pilot trok het kabinet destijds in totaal ruim 4 miljoen euro uit voor een periode van drie jaar. Het ministerie heeft nu besloten nog tot augustus 2016 geld in het project te steken.
 
© Nationale Onderwijsgids