Mytylschool haren

HAREN – Het geldt als het grootste jaarlijkse sportevenement van het noorden van het land: de 4 Mijl van Groningen. Ruim 20.000 wedstrijdlopers en recreanten legden op 14 oktober het parcours van 6,4 kilometer tussen Haren en Groningen af.

Jaarlijks zamelen deelnemers en sponsoren geld in voor het goede doel. Deze 26ste editie ging het ingezamelde geld naar de Mytylschool in Haren, een school voor speciaal onderwijs voor kinderen en jongeren met een  lichamelijk of meervoudig handicap of langdurige ziekte.

ICT-coördinator Fred Pals van de Mytylschool legt uit dat die sponsoring niet uit de lucht is komen vallen: “Ons steunfonds legt al meerdere jaren een verzoek neer bij de organisatie van de 4 Mijl. Dat fonds zet zich in om geld bij elkaar te brengen voor extra's voor de school. Dit jaar is het gelukt !”

Meedoen
Leerlingen van de Mytylschool lieten zich niet onbetuigd. Van de 147 leerlingen deden er bijna 120 mee aan de 4Mijl4You, waarin op de avond voor de race hetzelfde parcours wordt afgelegd, maar dan op alternatieve wijze. “Dat is voor onze school één van leukste bezigheden, want de 4Mijl4You mag je op de rolstoel, op de fiets, of met een handfiets doen, dus er zijn allerlei mogelijkheden om mee te doen”, zegt Pals

Zeven leerlingen liepen mee met de reguliere race. Daar werd voor getraind door de leerlingen en ze hebben de 4 Mijl allemaal uitgelopen. “De tijden waren niet verkeerd hoor”, aldus een trotse Pals, “Degenen die vorig jaar al meededen hebben bijna allemaal hun tijd verbeterd”.

Bus
Al direct na de 4 Mijl kreeg de Mytylschool en grote, kartonnen cheque overhandigd. Het bedrag dat daar op stond was 59.000 euro. Inmiddels is dat bedrag al gegroeid naar 65.000 euro, want ook na het evenement stroomden de donaties nog binnen.

Mytylschool Haren cheque 4 mijl

Het geld zal voornamelijk besteed worden aan een nieuwe bus voor het leerlingenvervoer. Dat gelden opgehaald met een benefietactie ingezet worden voor de aanschaf van de bus, is bittere noodzaak, want met de lumpsum die de school jaarlijks van de Rijksoverheid krijgt is het vrijwel onmogelijk te sparen voor een nieuwe bus.

“Kinderen moeten naar allerlei andere scholen en stageplekken toe, daar wordt de bus het meest voor gebruikt. Nou hebben we wel een bus, maar die voldoet gewoon niet meer aan de eisen. Als je daar een rolstoel uit tilt, dan heb je ongeveer drie weken last van je rug”, zegt Pals, die ook op zoek moet naar externe financiering voor een andere droom; een klas uitrusten met iPads. Ook daarvoor kan maar een gedeelte uit de overheidsbijdrage gereserveerd worden.

'Kunst omdat het moet'
Zelfs de leerlingen dragen hun steentje bij als het gaat om het werven van fondsen. Zo wordt kunst die de kinderen maken verkocht om de kas te spekken. Jenny Martijn, locatieleider in Haren, wil dit middel binnenkort effeciënter gaan inzetten. Ook tijdens de 4 Mijl werden al briefkaarten gemaakt door de leerlingen verkocht, maar Martijn laat tijdens een rondleiding zien dat de kinderen allerlei objecten op kleurrijke wijze beschilderen.

 

mytylschool haren beschilderde vogelhuisjes

Zo wordt niet alleen hun creativiteit gestimuleerd, maar de vogelhuisjes en bezems kunnen eventueel ook verkocht worden ten bate van de school. “Broodnodig helaas”, beaamt Martijn. De school kreeg van het Groningse bedrijf iWink een geheel vernieuwde website. Daar zullen in de toekomst de kunstwerken tentoongesteld worden.

Passend
Medewerkers van de de Mytylschool deden afgelopen voorjaar mee aan de massale protesten tegen de aangekondigde bezuinigingen op het passend onderwijs. Die bezuinigingen gingen mede door een volle Arena en de grootste lerarenstaking uit de Nederlandse geschiedenis niet door. Desalniettemin is Jenny Martijn niet optimistisch gestemd over de toekomst van het speciaal onderwijs of de mogelijkheid om kinderen met een zorgvraag een passende plek te bieden in het reguliere (basis)onderwijs.

Martijn wijst op alle speciale voorzieningen voor leerlingen de Mytylschool. “Dit soort scholen zijn peperduur, maar als leerlingen straks naar het reguliere onderwijs moeten, worden dan alle scholen aangepast?” Ze wijst op de verbrede deuren voor rolstoelen, maar ook op de aangepaste toiletten en de paramedische hulp die op school aanwezig is.

De Mytylschool zal hoe dan ook een belangrijke rol blijven spelen in het leven van de gehandicapte leerlingen die naar een reguliere school gaan, want de school in Haren biedt ook fysio- en ergotherapie en aangepast zwemmen. Volgend jaar rennen de 20.000 deelnemers aan de 4 Mijl in ieder geval hun longen uit hun lijf voor een ander goed doel.

© Nationale Onderwijsgids / Arend Jan Wonink