Jan van Nierop en Roeland Baaten

Op 25 en 26 september wordt het Nationaal VMBO Congres 2012 gehouden in hotel Postillion te Bunnik. Het programma is geschikt voor alle leerwegen in het VMBO ook voor mensen die werkzaam zijn in de TL. Op 25 september verzorgen Jan van Nierop en Roeland Baaten, samen de Powertalk ‘De nieuwe vmbo-examenprogramma’s’.


Jan van Nierop is de Voorzitter College van bestuur van een VMBO school in Sittard. Hij heeft als doel het VMBO in the picture zetten omdat leerlingen en leerkrachten dat verdienen. Ronald Baaten is directeur bij stichting vmbo intersectoraal en is lid van het dagelijks bestuur namens VMBO intersectoraal bij Stichting Platforms VMBO.

Thema’s die hier o.a. aan bod komen zijn:

  • Groot onderhoud aan de examenprogramma’s vmbo
  • Kwalitatieve impuls of vervlakking
  • Van afdelingen, sectoren en leerwegen, vmbo als maatwerk of doolhof?
  • Hoe komen we uit op een programma voor het intersectorale vmbo?

In onderstaand interview geven zij alvast hun visie op het vmbo. Wat gaan we van hen leren tijdens het vmbo congres?

1. Als u één ding zou mogen veranderen aan het vmbo, wat is dat dan?
De licentiestructuur. Nu wordt het aanbod van vmboscholen ingeperkt door de afdelingen waarvoor men ooit, vaak nog van voor het vmbo, toestemming heeft gekregen. Scholen hebben meer ruimte nodig. Hiervoor moet de regionale Planning van Onderwijsvoorzieningen een krachtiger instrument worden om het aanbod in de regio tussen scholen c.q. schoolbesturen veilig te stellen en te borgen.

2. Wat gaan we van uw plenaire bijdrage of Power Talk leren tijdens het congres?
Onze plenaire bijdrage geeft een beeld van de komende aanpassingen van de eindexamens vmbo. Het terugbrengen van het aantal CSPE’s is niet zonder gevolgen voor zowel de sectorale als de intersectorale programma’s. Deelnemers zijn na deze kennisdeling op de hoogte van de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen die nog volgen.

3. Waarom is het thema van uw lezing essentieel voor verbetering van het vmbo?
Het vmbo wordt overzichtelijker door het terugbrengen van het grote aantal eindexamens. Je moet als schoolleider en docent niet alleen op de hoogte zijn van  wat is, maar ook  van wat komen gaat.

De nationale onderwijsgids zal in de aanloop naar dit congres geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte houden door middel van nieuwsberichten, interviews en columns.