Micha de Winter

Op 25 september zal Prof. Micha de Winter, Hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, op het VMBO congres een lezing geven over het pedagogisch klimaat in het beroepsonderwijs. Ook wel 'Een driehoek van betrokkenheid genoemd. Ter voorbereiding op deze lezing geeft de Winter antwoord op een drietal vragen.

De Winter werd in 1951 in Oss geboren als zoon van de chemicus Max de Winter en Bertine Meijer. De Winter is hoogleraar pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en bekleedt daar sinds 2004 de Langeveldleerstoel. Hij publiceerde een groot aantal boeken en artikelen op zijn vakgebied. Daarnaast adviseerde hij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport over jeugd- en gezinsbeleid en opvoedingsvraagstukken.


1.       Als u één ding zou mogen veranderen aan het vmbo, wat is dat dan?
Breng de menselijke maat terug in het VMBO, en maak van de vakdocent weer een koning in zijn eigen lokaal.
 

2.     Wat gaan we van uw plenaire bijdrage of Power Talk leren tijdens het congres?
Waarom de ‘verzorgelijking’ van het onderwijs funest is voor leerlingen, en hoe de pedagogische civil society zijn verantwoordelijkheid ten aanzien van leerlingen als toekomstige burgers kan hernemen.
 

3.     Waarom is het thema van uw lezing essentieel voor verbetering van het vmbo?
Omdat onderwijsprestaties en onderwijsuitkomsten niet slechts het resultaat zijn van de kwaliteit van didactiek en zorg, maar evenzeer van betrokkenheid van sociale netwerken bij de leerling en zijn/haar toekomstkansen.
 

De lezing zal bestaan uit o.a.

  • Belang van wederkerige ouderbetrokkenheid ouders en school

  • Belang van actieve leerlingenparticipatie

  • Opvoeding is een strijdtoneel en zo hoort het ook

  • Belang van burgerschapsvorming


Op 25 en 26 september wordt het Nationaal VMBO Congres 2012 gehouden in hotel Postillion te Bunnik. Het programma is geschikt voor alle leerwegen in het VMBO ook voor mensen die werkzaam zijn in de TL. De Nationale Onderwijsgids zal in de aanloop naar dit congres geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte houden door middel van nieuwsberichten, interviews en columns.