Normal_juliette_maltha_nieuw
Als de schoolresultaten van je kind tegenvallen, of als je kind moeite heeft met een bepaald vak, wordt vaak remedial teaching (RT) geadviseerd. Wat betekent dit nu precies? Voor wie is het bedoeld en wat zijn de verschillen met ‘normale’ bijlessen? In deze blog geven we het antwoord op deze vragen.

Door Julliete Maltha

Remedial Teaching (RT) betekent letterlijk ‘herstellend leren’. RT is extra hulp en uitleg aan kinderen die dat nodig hebben. Het lijkt op een vorm van bijles maar is gebaseerd op een handelingsplan. Dat houdt in dat er van tevoren onderzoek wordt gedaan waarbij een Remedial Teacher een goed beeld probeert te verkrijgen van het probleem aan de hand van een gesprek, toetsen en/of observaties. Op deze manier wordt duidelijk wat een kind lastig vindt en hoe het kind het beste geholpen kan worden. Op basis van dit onderzoek worden doelen opgesteld in een handelingsplan. Gedurende de RT wordt steeds geëvalueerd of de doelen zijn behaald en wat een kind nodig heeft indien dit nog niet het geval is. RT is dus een intensievere vorm van bijles gericht op het voorkomen of verhelpen van leerproblemen en -achterstanden. 
 

Wanneer heb je Remedial Teaching nodig?

RT is voor alle leerlingen in het basisonderwijs die problemen hebben op school. Het gaat om leerlingen die achterlopen en/of onder gemiddeld niveau presteren. Dat kan bijvoorbeeld bij (vermoeden van) leerproblemen zoals dyslexie en dyscalculie maar ook bij sociaal-emotionele problemen zoals faalangst. Daarnaast kan RT helpen bij kinderen die veel gemist hebben en een achterstand hebben opgelopen of bij kinderen met hoogsensitiviteit en/of hoogbegaafdheid.
 

Voordelen van Remedial Teaching

  • Leerlingen krijgen individuele (soms in kleine groepjes) begeleiding op maat. Hierbij wordt er gekeken naar wat een kind nodig heeft
  • Soms ‘verdwijnen’ kinderen met leerproblemen in de grote klas. Bij RT is ruimte voor individuele aandacht zodat het kind gehoord en gezien wordt
  • Mogelijkheid tot extra uitleg. Een kind krijgt de mogelijkheid om extra uitleg te krijgen op zijn of haar niveau

Remedial Teaching kan dus enorm helpen om leerachterstanden te voorkomen en te verhelpen. Door de individuele aandacht en begeleiding op maat zal een kind succeservaringen opdoen waardoor zijn of haar zelfvertrouwen zal groeien.

Remedial Teaching bij Maltha studiecoaching

Bij Maltha studiecoaching geven wij al 38 jaar Remedial Teaching. Onze Remedial Teaching wordt 1 op 1 gegeven, door een vaste coach en is mogelijk voor kinderen vanaf groep 3.
 
© Nationale Onderwijsgids / Maltha studiecoaching