Normal_juliette_maltha_nieuw
Bij Maltha studiecoaching krijgen wij vaak de vraag van ouders wat nu precies een dyslexie-onderzoek is. In deze blog gaan wij in op deze vraag en kijken we wat een dyslexie-onderzoek precies is.

Door Julliete Maltha

Waarom een dyslexie-onderzoek?

Soms hebben kinderen veel moeite met leren lezen en wanneer ze hebben leren lezen, blijft het leestempo nog altijd traag. Soms moet er in het lezen veel energie gestoken worden en ligt de afleidbaarheid tijdens het lezen hoog. Dit zijn kenmerken die erop kunnen duiden dat dyslexie aanwezig is. Naast deze moeilijkheden die ervaren kunnen worden, kunnen kinderen met dyslexie het lastig vinden om het verschil tussen klanken te horen, klanken in de juiste volgorde te zetten, reeksen (bijvoorbeeld tafels of spellingregels) te onthouden, vaste woordcombinaties en/of losse gegevens (zoals rijtjes en jaartallen) te onthouden. Door dyslexie en de bijkomende moeilijkheden kan een leerling veel moeite hebben op school, ondanks dat er sprake is van een gemiddelde intelligentie.

Door duidelijk te krijgen wat onderliggend is aan deze moeilijkheden, kunnen passende handvatten geboden worden voor de leerling. Onder andere op school kunnen regelingen getroffen worden voor bijvoorbeeld tijdens toetsen en (externe) begeleiding kan gestart worden. Deze handvatten zijn van belang om aan de sluiten bij de leerling en om zelfvertrouwen en een positieve ontwikkeling tijdens de schoolcarrière te vergroten.

Een onderzoek naar dyslexie of een mogelijk andere onderliggende reden aan de moeilijkheden op school, kan bij de Orthopedagogische Praktijk Maltha in Bilthoven (regio Utrecht) uitgevoerd worden.

Wat houdt een dyslexie-onderzoek in?

Tijdens een dyslexie-onderzoek worden binnen de Orthopedagogische Praktijk Maltha het dyslexie protocol gevolgd. Wanneer na een zorgvuldige intakefase (onder andere afname van een anamnese en opvragen van gegevens van school) voldoende aanleiding is om een onderzoek te starten, kan de testfase beginnen. De testen worden afgenomen door deskundige orthopedagogen of (GZ)- psychologen. Het dyslexie-onderzoek bestaat onder andere uit een intelligentieonderzoek en lees- en spellingtesten. Ook is een screening naar aanwezigheid van dyslexie mogelijk. Vaak wordt een volledige onderzoek verspreid over twee of drie ochtenden.

Resultaten van een dyslexie-onderzoek

Na een onderzoek wordt altijd een uitgebreid verslag geschreven met daarin de bevindingen en resultaten van het betreffende onderzoek. Ook worden altijd, zowel bij aan- als afwezigheid van dyslexie, handvatten voor ouders, school en eventuele begeleiders geformuleerd. Bij aanwezigheid van dyslexie wordt een officiële dyslexieverklaring afgegeven. Tijdens een nagesprek worden de bevindingen besproken met ouders en indien gewenst kan contact opgenomen worden met school. Ten slotte kan gestart worden met specialistische begeleiding waarin een kind leert om te gaan met zijn dyslexie en het handvatten meekrijgt om zijn schoolwerk goed aan te pakken, zodat hij of zij het beste uit zichzelf kan halen.

Misschien is het nog niet vastgesteld of uw kind dyslexie heeft, maar u heeft misschien wel een sterk vermoeden. Wij helpen u graag! Voor alles is een oplossing. Heeft u vragen kunt u ons altijd bellen of mailen naar 030-2293579 (optie 3)/ testen@instituutmaltha.nl. 

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching