Normal_juliette_maltha_nieuw

Je hebt het waarschijnlijk wel eens gehoord: kinderen die extra instructie in de klas krijgen of van remedial teaching gebruik maken. Zo gek is dat niet, want veel kinderen hebben extra ondersteuning nodig bij schoolse vaardigheden. In deze blog leggen we uit wat een leerprobleem is en hoe u, als ouder, daar het best mee om kan gaan.

Door Julliete Maltha

Wat is een leerprobleem ?

Een kind met een leerprobleem presteert tijdelijk minder op school of presteert lager dan men verwacht gezien de prestaties van zijn of haar leeftijdgenoten. Een kind met een leerprobleem kan bijvoorbeeld moeite hebben met het automatiseren van sommen, met het toepassen van spellingsregels of begrijpend lezen lastig vinden. Ook kan het voorkomen dat het kind moeite heeft met het verwerken van informatie en daardoor minder snel en goed leert. Het verwerken van twee dingen tegelijkertijd is dus een punt van aandacht voor kinderen met leerproblemen. Een voorbeeld hiervan is het maken van redactiesommen: kinderen moeten dan informatie uit de tekst begrijpen, onthouden, en daarnaast ook nog de som uitrekenen. Deze twee onderdelen tegelijk kunnen soms lastig zijn.

Maar, met de juiste begeleiding kun je een grotere leerachterstand voorkomen! Door middel van extra hulp en persoonlijke aandacht kunnen leerproblemen in een vroeg stadium verholpen worden. Hoe vroeger de juiste begeleiding wordt ingezet, hoe beter!

Hoe kunt u als ouder uw kind met een leerprobleem (1.) het best begeleiden?

Naast professionele begeleiding kunt u zelf ook al een hoop doen. Hieronder volgen een aantal tips:

  • Structuur in uitleg en aanpak. Geef eerst een heldere, korte instructie. Daarna doe je het zelf eerst voor. Werk met voorbeelden en oefen vervolgens samen;
  • Stappenplannen geven houvast en structuur. Laat het kind de stappen van het stappenplan ook hardop benoemen, want het helpt vaak als een kind woorden geeft aan zijn of haar handelen. De zogenoemde beertjes van Meichenbaum helpen bij het bieden van een mooie structuur: wat moet ik doen? Hoe ga ik het doen? Ik ga het doen. Ik controleer;
  • Daarnaast is het belangrijk om tijdens de extra begeleiding de tijdsdruk weg te nemen. Liever minder opdrachten en deze wel correct maken, dan veel opdrachten oefenen en deze foutief maken. Bouw daarnaast veel herhalingen in;
  • Benoem of complimenteer niet alleen het resultaat, maar benadruk vooral de inzet. Het is van belang is om het proces naar het resultaat te zien en het gedrag te complimenteren in plaats van alleen maar te focussen op het resultaat;
  • Laat kinderen zelf benoemen waar ze tevreden over zijn en waar ze nog hulp bij nodig denken te hebben;
  • Last but not least: probeer kinderen te laten denken in ‘ik kan het nog niet’ in plaats van ‘ik kan het niet’.

[1] Let op, een leerstoornis is iets anders dan een leerprobleem want dan is er sprake van een diagnose (bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie) en dient derhalve anders behandeld en begeleid te worden.

Tot slot, bedenk dat het hebben van een leerprobleem niet het einde is, meerdere kinderen hebben er last van in verschillende degradaties en vormen. Wees er daarnaast van bewust dat kinderen met leerproblemen vaker last hebben van andere problemen zoals faalangst of adhd. Het is dus aan te raden om gedegen onderzoek te laten doen en te kijken welke hulp er precies nodig is.

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching