Normal_juliette_maltha_nieuw

Voor uw ‘achtste-groeper’ is dit natuurlijk een heel spannend jaar! Zij moeten afscheid gaan nemen van hun oude vertrouwde basisschool en zich opmaken voor het kiezen van een middelbare school. Maar eerst nog die eindtoets… Hieronder leest u alles wat u moet weten, en hoe u en uw kind hier zo goed mogelijk op voorbereid kunnen zijn!

Door Julliete Maltha

Elke leerling uit groep 8 moet een eindtoets maken. Op veel scholen wordt de Centrale eindtoets (van Cito) afgenomen, maar er bestaan tegenwoordig ook andere eindtoetsen. Het is afhankelijk van de school welke toets er afgenomen wordt, want de school mag deze keuze namelijk zelf maken. De meeste eindtoetsen worden elke jaar in april afgenomen bij de groepen 8, maar ga voor meer informatie naar de school van uw kind, om erachter te komen welke eindtoets zij hanteren en wanneer deze zal plaatsvinden.

Waaruit bestaat de Centrale eindtoets?

De Centrale eindtoets bestaat uit verschillende onderdelen. Zo wordt uw kind getoetst op rekenen, spelling, begrijpend lezen en wereldoriëntatie. De Centrale eindtoets heeft zich ook aangepast aan de tijd, want er bestaan verschillende soorten van de toets. Zo bestaat er een papieren versie, een digitale versie en een adaptieve versie. De papieren versie is de eindtoets zoals u deze al jaren kent. Deze is ook digitaal beschikbaar voor leerlingen die gebaat zijn bij een digitale toets. Daar bovenop bestaat er sinds vorig jaar een adaptieve versie van de Centrale eindtoets [de adaptieve Centrale eindtoets wordt dit jaar niet afgenomen werd onlangs bekend, red.]. Dit is een (digitale) toets die rekening houdt met de antwoorden die een leerling geeft. Het niveau van de opvolgende vragen wordt daaraan automatisch aangepast. Wilt u hier meer over weten? Vraag dan de school van uw kind voor meer informatie.

De toets is achter de rug. En nu?

Nadat alle antwoorden van de toets zijn verwerkt en nagekeken, volgt de uitslag. Dit is voor de meeste leerlingen altijd een spannend moment. Maar wat zeggen die scores nou precies?

Bij de score die een leerling op de toets heeft behaald, hoort een bepaald middelbaar schoolniveau. Deze worden berekend op basis van landelijke gemiddelden. De uitkomst van dit niveau is uiteraard niet bindend. Zoals u misschien wel weet, dient deze uitslag als advies voor de leerkracht. Het schooladvies voor uw kind kan deels gebaseerd worden op deze uitslag, maar de leerkracht van uw kind geeft uiteindelijk het definitieve advies af (ook wel het schooladvies genoemd). Dit advies is leidend voor de keuze van een passende middelbare school. De leerkracht neemt in zijn of haar oordeel het gehele schooljaar mee.

Hoe kunt u uw kind helpen met het voorbereiden op de Citotoets?

Voor u als ouder is het belangrijk eerst te kijken wat de onderdelen zijn van de eindtoets / Citotoets. Als u goed in beeld heeft welke onderdelen aan bod zullen komen kunt u gaan oefenen met uw kind. Want samen oefenen kan zeker helpen. Voor elk onderdeel kan het handig zijn een stappenplan te gebruiken om de vraag op te lossen. Bijvoorbeeld, bij verhaalsommen kan u het volgende stappenplan gebruiken:

Lees de vraag twee keer;
Orden daarna de gegevens;
Wat is de som en welke stappen heb ik nu geleerd?;
Reken het uit;
Klopt het eindantwoord? Dan is de som goed uitgerekend.

Extra steuntje in de rug nodig?

Merkt u nou dat externe begeleiding beter is voor uw kind, kunt u altijd bij Maltha studiecoaching terecht. Heeft uw kind moeite met rekenen en/of taal waarvoor hij of zij wat extra coaching kan gebruiken? Of ziet uw kind op tegen de eindtoets? Cito coaching kan dan een goede oplossing zijn.

Wij bij Maltha studiecoaching hebben speciaal voor leerlingen van groep 7 en 8 specifieke cito coaching ter voorbereiding van de eindtoetsen. Deze lessen zijn geheel persoonlijk en richten zich niet alleen op het inhoudelijke toetsgedeelte, maar ook hoe de leerlingen de toets nou precies aan moeten pakken en hoe zij het beste om kunnen gaan met zo’n spannende gebeurtenis! Neem voor vragen of meer informatie contact met ons op!

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching