Normal_juliette_maltha_nieuw

Huiswerk is onlosmakelijk verbonden met de middelbare school. Leerlingen die naar de middelbare school gaan, zullen er dus echt aan moeten geloven. De meeste leerlingen vinden het echter niet leuk en zien het soms zelfs als een straf. Ze vinden het vaak onterecht dat ze huiswerk moeten maken; ze hebben toch al de hele dag op school gewerkt? Het nut van huiswerk lijkt hen (nog) onbekend.

Door Julliete Maltha

Kind naar de middelbare school

Ouders van kinderen die naar de middelbare school gaan, krijgen het volgende dan ook waarschijnlijk vaak te horen: “Maar ik heb helemaal geen zin om mijn huiswerk te maken!” Dit kan ook weer voor een onprettige sfeer thuis zorgen, zeker wanneer het om puberende kinderen gaat. Voor ouders is dit dan ook een lastige situatie. Gelukkig zijn er enkele tips voor het motiveren van uw kind voor zijn of haar huiswerk.

Hoe kan je het beste motiveren voor huiswerk

  • Benadruk het nut van huiswerk. Het nut van huiswerk is onder meer het oefenen van de behandelde stof en het controleren of de stof daadwerkelijk beheerst wordt. Ook wordt de stof dan sneller en beter geautomatiseerd. Als leerlingen consequent hun huiswerk niet maken, wordt het ineens veel werk om de stof voor een toets te leren. Het komt dan immers een stuk minder bekend voor. Daarnaast komt uw kind er dan misschien pas vlak voor een toets achter dat hij of zij iets niet begrijpt, en dan is het vaak al te laat. Dat betekent overigens vaak ook dat de stof op een later moment opnieuw geleerd moet worden voor een herkansing, wat nog meer tijd en energie kost.
  • Laat uw kind positieve ervaringen opdoen. Leerlingen vinden het maken of leren van huiswerk vaak minder erg (of zelfs leuk), als ze de stof snappen en de opdrachten goed maken. Maak dus bijvoorbeeld eerst samen een opdracht, zodat u zeker weet dat uw kind de stof snapt. Hulp bieden bij het huiswerk is in elk opzicht belangrijk, omdat uw kind dan ervaart dat hij of zij er niet alleen voor staat en altijd om hulp kan vragen.
  • Maak de doelen van uw kind op zowel korte termijn als op lange termijn inzichtelijk en benadruk deze doelen. Als uw kind namelijk zijn huiswerk niet maakt, zal hij of zij waarschijnlijk lagere cijfers halen, waardoor de kans kleiner wordt dat hij of zij over zal gaan (of zelfs zijn of haar vervolgstudie kan gaan doen).
  • Indien voorgaande tips niet het gewenste effect hebben, dan kunt u altijd nog een beloning in het vooruitzicht stellen. Hierbij hoeft het niet te gaan om grote en/of materiële zaken; beloningen als ‘jij mag vanavond je lievelingsprogramma kijken’ of ‘jij mag het avondeten van morgen beslissen’ tot ‘je hoeft de keuken niet op te ruimen’ zijn voldoende. Het nadeel hiervan is dat huiswerk een dagelijkse bezigheid is en er dus veel beloningen moeten volgen. Daarnaast wordt de leerling hier extrinsiek, en niet intrinsiek door gemotiveerd, terwijl intrinsieke motivatie meer gewenst is. Bij intrinsieke motivatie komt de motivatie uit de leerling zelf (bijvoorbeeld doordat hij of zij snapt wat het nut ervan is, of omdat hij of zij weet wat de positieve kanten ervan zijn). Het wordt dus aangeraden om eerst de tips uit te proberen die de intrinsieke motivatie verhogen.

Meer tips over dit onderwerp, of wilt u hier graag hulp bij? Neem dan gerust contact met Maltha studiecoaching op!

© Nationale Onderwijsgids / Maltha studiecoaching