Normal_juliette_maltha_nieuw

Kinderen die het gamen urenlang achter elkaar vol kunnen houden, maar in de klas of tijdens hun huiswerk nog geen vijf minuten taakgericht bezig kunnen zijn. Waarschijnlijk is dit een beeld dat voor vele leerkrachten en ouders eerder regel is dan uitzondering. De vraag naar de oorzaken van concentratieproblemen is interessant. Echter, in dit blog zal aandacht worden besteed aan een vraag die wellicht nóg interessanter is: kan de concentratie worden verbeterd en zo ja, hoe?

Door Julliete Maltha

Tips om de concentratie te verbeteren
Het concentratievermogen kan getraind worden. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken dat neurofeedback positieve effecten op het concentratievermogen kan hebben. Neurofeedback is een behandelmethode, waarbij de hersengevolgen worden gemeten en het kind deze leert te beïnvloeden. Omdat het wellicht moeilijk is om hiervan een voorstelling te maken, zal deze behandelmethode worden toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Tijdens het bekijken van een filmpje wordt de hersenactiviteit gemeten. Wanneer er sprake is van een storing in de hersenactiviteit, gaat het geluid van de film ook storen. Als de hersenen zichzelf corrigeren, stoort het geluid van het filmpje ook niet meer. Neurofeedback omvat gemiddeld twintig sessies van een uur.

Daarnaast worden hieronder enkele tips weergegeven om de concentratie te verbeteren:

• Als de leerstof te makkelijk of te moeilijk voor een kind is, kan dit tot concentratieproblemen leiden. Geef het kind extra uitdaging dan wel extra begeleiding;
• Zorg voor voldoende frisse lucht. Als de omgeving te warm is, kan dit concentratieproblemen tot gevolg hebben. Bovendien is zuurstof bevorderlijk voor de concentratie;
• Zorg ervoor dat het kind het school- of huiswerk in een gestructureerde omgeving maakt. Een opgeruimd bureau doet al wonderen. Zorg ervoor dat alleen de benodigde spullen op tafel liggen;
• Sommige kinderen kunnen zich beter concentreren als ze muziek luisteren. Muziek die concentratieverhogende effecten kan hebben, is barok of new age muziek, mits er niet bij gezongen wordt;
• Oefen de concentratie op speelse wijze, bijvoorbeeld door middel van het spel memory of ‘Ik ga op reis en neem mee…’;
• Vergroot het concentratievermogen van het kind als volgt: laat het kind eerst na ieder kwartier werken een paar minuten pauze nemen. Als u merkt dat het kind in staat is om zich een kwartier lang volledig op de taak te richten, verlengt u de periode van werken met vijf minuten. Vervolgens kunt u de periode van werken geleidelijk steeds langer maken, totdat het kind bijvoorbeeld een uur achter elkaar geconcentreerd huiswerk kan maken;
• Zorg ervoor dat het kind voldoende nachtrust krijgt;
• Zorg ervoor dat het kind voldoende lichaamsbeweging krijgt;
• Zorg voor gezonde voeding. Onder andere noten, vis en avocado’s bevorderen de concentratie;
• Een volle maag zorgt voor een afname van de concentratie, omdat het zuurstof in je bloed nodig is voor het verteren van je eten. Zorg er dus voor dat het kind het eten even laat zakken, voordat met het huiswerk begonnen wordt.

© Nationale Onderwijsgids / Maltha Studiecoaching