Normal_juliette_maltha_nieuw

Het examenjaar is een pittig jaar waarin we, de maatschappij, van onze leerlingen verwachten dat ze een topprestatie leveren. Er moet hard worden gewerkt. Daarnaast is het de grote overstap naar de wereld van de volwassenen.

Door Julliete Maltha

Voor het eerst maak je als jong volwassene een eigen keuze voor een vervolgopleiding en je beroep. Dat kan behoorlijk wat vergen van de examenkandidaten. Het kan ook zeker een rem zijn in zo’n jaar. Veel jongeren hebben behoefte aan hulp en kiezen daarom voor examenbegeleiding.

Wat kan er in het examenjaar van je worden verwacht?
Veel mensen denken dat er in het examenjaar voornamelijk wordt herhaald wat er in de voorgaande jaren is geleerd. Er komt echter veel meer bij kijken. Er wordt in het examenjaar nog veel nieuwe stof behandeld, met name in de eerste helft van het schooljaar. Daarnaast komt alles van de afgelopen jaren samen onder andere in de vorm van luistertoetsen en mondelinge examens die een andere manier van aanpak verlangen. Gedurende het jaar moet er worden voorbereid op de centraal examens. Leerlingen moeten wennen aan een andere vraagstelling en leren hoe ze een examen moeten aanpakken.Tenslotte is er nog het profielwerkstuk en tal van andere praktische opdrachten die moeten worden afgerond. Kortom, een druk jaar waarin een topprestatie moet worden geleverd.

Wat is examenbegeleiding?
Achter elke sporter die een topprestatie moet leveren staat een coach om hem of haar te begeleiden. Maar van leerlingen wordt verwacht dat zij op jonge leeftijd een dergelijke prestatie in hun eentje klaren. Het is dus niet vreemd dat veel leerlingen een persoonlijke coach erg prettig vinden. Dit zijn niet alleen leerlingen die tegen problemen aanlopen maar het kan ook zijn dat een leerling een zo hoog mogelijke cijferlijst wil halen of de overstap naar een vervolgstudie kleiner wil maken. Tijdens de examenbegeleiding worden leerlingen gecoacht en begeleid richting het centraal examen. Samen met een persoonlijke coach wordt er een gestructureerde planning gemaakt waarbij er naast het dagelijkse huiswerk, er vooruit wordt gekeken naar de schoolexamens en de persoonlijke opdrachten. Ook krijgen zij advies over studie-indeling, studietempo en studievaardigheden. Leren leren staat daarbij centraal.

Meer dan alleen een diploma op zak
De eerste doelstelling van de examenbegeleiding is natuurlijk het halen van het eindexamen Met een goede begeleiding heb je een voorsprong in het hoger onderwijs omdat je weet hoe het is om ver vooruit te kijken, te plannen en om te gaan met grote hoeveelheden stof. Maar je leert ook je verantwoordelijkheid te nemen in je leerproces. Het examenjaar is een continu jaar, je mag pas gaan ontspannen als je tot het uiterste gegaan bent. Je leert om het risico op zakken zo klein mogelijk te maken en dat heeft tot gevolg dat je mate van ontspanning behoorlijk beperkt kan zijn. Als je dan gaat ontspannen, is dat welverdiend! Je leert om te gaan met spanning, inspanning en ontspanning. Een wijze les voor later!

Persoonlijkheids- en interessetest van Fitch
Het examenjaar is een belangrijk jaar in je vorming. Je sluit af en maakt de overstap. Daarbij wil je natuurlijk graag gelijk een goede keuze maken. Maltha studiecoaching is daarom een samenwerking aangegaan met Fitch. Met de test van Fitch kijken we naar de persoonlijkheid en interesses van de leerling zodat deze een nog betere route kan kiezen in zijn ontwikkeling. Leerlingen die bij ons examenbegeleiding volgen, krijgen deze test t.w.v. 165 euro gratis aangeboden.

© Nationale Onderwijsgids