Normal_juliette_maltha_nieuw

Stel: je zoekt hulp voor één van je kinderen. Je googelt wat op huiswerkbegeleiding en zie daar: een hele rits aan instituten die je kind kunnen helpen. Je klikt op tarieven en merkt tot je schrik dat er behoorlijk wat prijsverschil in zit.Wat zijn dan de verschillen tussen de één en de ander?

Door Julliete Maltha

Wat is studiebegeleiding?
Laten we eerst benoemen wat studiebegeleiding is. Het is geen huiswerkklas of huiswerkclub. Het is niet alleen een rustige werkplek voor je kind. Het gaat om veel meer dan dat: we hebben het over begeleiding en dat vraagt om een goede coach. Wie kan doceren hoeft nog geen goede coach te zijn. Bij begeleiden gaat het aan de ene kant om kennisoverdracht van de één naar de ander, het kind. Maar elk kind is gelukkig anders. Hét grote verschil tussen huiswerkclubjes of lokaaltjes en studiebegeleidingsinstituten is de aandacht voor studievaardigheden. Wil je de kennis daarover goed overdragen van de deskundige naar het kind dan speelt een gedegen opleiding met kennis over kinderen een belangrijke rol.

Begeleiding á la carte
De laatste jaren worden steeds meer kinderen gediagnosticeerd. We ontwikkelen als maatschappij steeds meer tools om te analyseren. Wat doe je als professional vervolgens met zo’n analyse, wat kan je met de diagnose? Een goede studiebegeleider/pedagoog slaat de brug tussen de leerling, zijn persoonlijkheid, zijn leerprobleem en de studievaardigheden die daarbij horen. Het is begeleiding à la carte.

Hoe herken je professionele huiswerkbegeleiding
Een professionele huiswerkbegeleiding herken je, naast een flinke dosis enthousiasme, aan het gedegen opleidingsniveau van de mensen die er werken. Een eigen opleiding voor de begeleiders, om alle kennis die in de loop van de jaren vergaard is, vorm te geven, is ook een must. Het update houden van de kennis over leerproblemen is voor deze vorm van begeleiding een essentieel onderdeel van de eigen vorming. Ook is het belangrijk dat de leerling elke dag dezelfde begeleider ziet en spreekt. Op deze manier weet de begeleider ook precies als er wat aan de hand is.

Dat hier een prijskaartje aan hangt, is dus niet zo verwonderlijk. Wil je kwaliteit, dan hoort daar een bepaald prijsniveau bij. Studiebegeleiding is geen snackbar, waar je wat weghapt. Zo geconsumeerd, zo verteerd. Nee, het is een menu dat je met zorg uitkiest omdat je je kind het beste gunt.

© Nationale Onderwijsgids