Normal_juliette_maltha_nieuw

Het is alom bekend dat het voor de gezondheid van kinderen goed is om te sporten bij een sportvereniging of tijdens de pauzes op het schoolplein. Dat sport ook goed is voor de schoolprestaties van kinderen is pas recentelijk uit onderzoek gebleken.

Door Julliete Maltha

Sport of leren? Liever sport én leren!
Er gaan steeds meer geluiden op dat de gymlessen vervangen zouden moeten worden voor meer leervakken. Wat heb je nou eigenlijk aan een beetje sporten zo tussen de lessen door? Best veel blijkt ook recent onderzoek. Naast het positieve effect op de gezondheid van de kinderen, functioneren de hersens ook beter na matige tot intensieve beweging. Gymlessen hebben dus wel degelijk een toegevoegde waarde in het onderwijs. Kleine aanpassingen op school zouden al een verschil kunnen maken. Regelmatig even bewegen tijdens de les en op de fiets naar school zijn daar voorbeelden van.

Mogelijke verklaringen
Er zijn een aantal mogelijke verklaringen die het positieve effect van sport op schoolprestaties kunnen verklaren:
- Door sport komt er meer bloed en zuurstof in het brein waardoor de cellen in de hersens sneller kunnen groeien. Er kan dus makkelijker informatie worden opgenomen. 
- Er worden hormonen aangemaakt tijdens het sporten waardoor je minder last kunt hebben van stress. Hierdoor kan er beter gepresteerd worden. 
- Kinderen die aan sport doen zijn vaak meer gedisciplineerd. Ze houden zich vaak beter aan regels. Vaak is het dan makkelijker om dit ook te doen op school. 
- Kinderen die sporten hebben vaak een voorsprong op het plan-, evaluatie- en reflectievermogen. Tijdens het sporten leren zijn realistische doelen te stellen, ondernemen zij wat nodig is om dit doel te bereiken en kijken vervolgens terug op hoe ze het hebben gedaan. Dit zijn eigenschappen die uitstekend van pas komen in het schoolleven. 
- Kinderen die hun energie kwijt zijn kunnen zich vaak beter concentreren.

Het belang van sporten
Scholen moeten zich meer bewust zijn van het belang van sporten. De gymles en het stimuleren van lichamelijke beweging is ontzettend belangrijk. Ook voor ouders is het goed om te zien dat sport van toegevoegde waarde is voor kinderen. Niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest!

Sportclubs en onderwijs
Een goed voorbeeld van een perfecte combinatie van sport en leren is de samenwerking die Maltha studiecoaching is aangegaan met SV Kampong in Utrecht. Vanaf oktober 2015 zal er een full-service Maltha studiecoaching vestiging te vinden zijn in het clubhuis van Kampong. Lekker sporten en daarna goed geconcentreerd je huiswerk maken of bijles krijgen. De perfecte combinatie!

© Nationale Onderwijsgids