Normal_juliette_maltha_nieuw

Een scriptie schrijven is een belangrijk en vaak omvangrijk project. Veel studenten kunnen hier als een berg tegenop zien, maar ook tijdens het proces  kan je een hoop moeilijkheden tegen komen. Hoe pak je het schrijven van je scriptie aan? En waar moet je op letten?

Door Julliete Maltha

Een goed begin is het halve werk
Wanneer je een scriptie gaat schrijven, is een goede voorbereiding erg belangrijk. Een goede start is immers het halve werk. Ga na wat de richtlijnen zijn voor het schrijven van je scriptie. Misverstanden omtrent de richtlijnen kunnen voorkomen worden door vooraf met je begeleider goede afspraken te maken. Ook  kun je vanuit de richtlijnen al een inschatting maken van de tijd die in het schrijven van je scriptie gaat zitten. Aan de hand hiervan kan je een plan van aanpak opstellen. Een goed gestructureerd plan van aanpak zal ervoor zorgen dat je zicht op de zaak houdt en niet voor onverwachte verrassingen komt te staan.
 
Onderwerp kiezen en informatie zoeken
Na de voorbereiding is het tijd een onderwerp voor je scriptie kiezen. Zorg dat het een onderwerp is waar je interesse in hebt. Ook is het praktisch enige voorkennis over het onderwerp te hebben en zicht te hebben op de mogelijkheden ervan. Overleg met docenten is vaak de beste manier om meer voorkennis te verwerven. Hierna begint het zoeken naar literatuur. Het is nog niet nodig de literatuur grondig te bestuderen. Het is de bedoeling een indruk van het onderwerp te krijgen en je weg te vinden naar relevante literatuur. Constateer tijdig wanneer er over jouw onderwerp veel/weinig literatuur te vinden is. Het is nu nog mogelijk je onderwerp te nuanceren of te veranderen.
 
Vraagstellingen formuleren en onderzoek doen
Vanuit de informatiefase kom je tot een aantal ideeën voor de vraagstelling. Het opstellen van heldere, onderzoekbare en afgebakende vragen is erg belangrijk. Deze vragen bieden je houvast tijdens het doen van je onderzoek. Wees dus niet vaag of te breed in je vraagstelling. Aan de hand van je vragen kun je een globale inhoudsopgave en een werkplan maken. Je verdeelt je taken in overzichtelijke deeltaken. Zorg ervoor dat je werkplan ruimte geeft tot uitloop. Dan is het tijd voor je daadwerkelijke onderzoek. Probeer de gegevens die je vindt gelijk zo goed mogelijk te ordenen. Dit bespaart je een hoop zoekwerk. 
 
Het daadwerkelijke schrijven
Voortkomend uit het onderzoek begint het daadwerkelijke schrijven van de scriptie. Voor veel studenten is het moeilijker gedachten op papier te zetten dan ze uit te spreken. Begin ‘gewoon’ met schrijven. Maak je nog geen zorgen over de juiste formulering en taalgebruik. Het is van belang je gedachten op papier te krijgen, kritisch zijn kun je verderop in het proces. Begin altijd met de hoofdstukken waar je al een redelijke gedachte bij hebt. Zo krijgt je scriptie langzaamaan vorm. Wanneer je aan een groot hoofdstuk begint is het raadzaam om eerst met steekwoorden aan te geven waar dit deel over gaat. Dit biedt je houvast bij het schrijven. Wanneer je conceptversie klaar is, laat je deze lezen door je begeleider en andere geïnteresseerden. Neem hun kritiek en advies altijd ter harte, maar blijf in je eigen stuk geloven. 
 
Heb jij hulp nodig bij het schrijven van je scriptie? Kijk op www.malthastudiecoaching.nl/scriptiecoaching!
Tijdens scriptiecoaching krijg je de juiste begeleiding op maat. Samen met je persoonlijke coach analyseer je de ontstane problemen. Aan de hand daarvan wordt een plan van aanpak opgesteld dat bij jou, je studie en situatie past. Met behulp van een goede planning, de juiste structuur en een gezonde dosis discipline komt die scriptie echt wel af.