Normal_juliette_maltha_nieuw
Sommige kinderen zijn hoogbegaafd. Ze zijn bijvoorbeeld goed in staat om te leren en informatie te onthouden. Toch kan deze gave ook tot problemen leiden. Zo kijken deze kinderen vaak anders tegen de wereld aan dan hun leeftijdsgenoten. Dit kan voor sociale problemen zorgen. Mocht uw kind hoogbegaafd zijn of er zit een hoogbegaafd kind in de klas van uw zoon of dochter, dan is het belangrijk om te weten wat dit precies inhoudt en hoe u als ouder hiermee om kan gaan. 
 

Door Julliete Maltha

Er is geen eenduidige wetenschappelijke beschrijving van hoogbegaafdheid. Er zijn namelijk meerdere theorieën die het begrip hoogbegaafdheid uitleggen.  De volgende aspecten komen vaak in de theorieën naar voren:  
 
• Hoogbegaafde kinderen hebben het potentieel om tot uitstekende prestaties, behorend bij de beste 10%, op één of meerdere gebieden te komen (motorische, sociale, artistieke of intellectuele vaardigheden). 
• De ontwikkeling van hoogbegaafdheid is een dynamisch proces, waarop omgeving en persoonlijkheidskenmerken van het kind beide invloed hebben. 
• Een kind met hoogbegaafdheid heeft een hoge intelligentie, samen met een creatief denkvermogen en doorzettingsvermogen.

Kenmerken van hoogbegaafdheid
Vaak wordt gedacht dat kinderen met hoogbegaafdheid snel opvallen in een klas vanwege hun hoge schoolresultaten. Dit is niet altijd het geval. Een kind kan ook hoogbegaafd zijn met tegenvallende schoolprestaties of gedragsproblemen. Een kind kan bijvoorbeeld weinig motivatie hebben voor de lesstof en daardoor slechter presteren.
 
Het is lastig om te spreken over bepaalde eigenschappen en kenmerken van hoogbegaafde kinderen, omdat elk kind uniek is. Wel zijn er een aantal veelvoorkomende kenmerken bij kinderen met hoogbegaafdheid, deze worden hieronder weergegeven. 
 
• Hoogbegaafde kinderen beschikken over grote intellectuele capaciteiten.
• Ze zijn vaak vroegrijp en kenmerken zich door een ontwikkelingsvoorsprong. Ze kunnen bijvoorbeeld vaak op jonge leeftijd lezen en schrijven.
• Hoogbegaafde kinderen hebben vaak een goed geheugen en kunnen hierdoor gemakkelijk informatie tot zich nemen en onthouden. Hierdoor hebben zij een hoger leertempo dan andere kinderen.
• Vaak kunnen zij gemakkelijker verbanden leggen en overzicht bewaren.
• Hoogbegaafde kinderen kunnen snel een probleem vast stellen en hiervoor een oplossing bedenken.
 

Hoe ga je als ouder om met hoogbegaafdheid?
Als ouder is het belangrijk om je kind goed te blijven ondersteunen. Vraag bijvoorbeeld hoe het op school gaat, hoe het met het werk op school gaat en wat hij/zij hiervan vindt. Hierdoor voelt uw kind zich gesteund. Door positief gedrag te benoemen, werk je aan het zelfbeeld van uw kind. Soms heeft een hoogbegaafd kind het gevoel anders te zijn dan andere kinderen. Door in te gaan op wat hij/zij goed doet, wordt het zelfvertrouwen vergroot. Het is ook belangrijk dat u met school in gesprek gaat over de mogelijkheden om de begeleiding en lesstof aan te passen aan het niveau van uw kind. Mogelijk heeft de school een speciaal programma voor hoogbegaafde kinderen, zoals een plusklas. Voor sommige kinderen biedt het normale schoolprogramma namelijk niet voldoende uitdaging. Hierdoor kunnen leerproblemen ontstaan, zoals een gebrekkige motivatie. Mocht u het idee hebben dat uw kind extra hulp nodig heeft, dan kunt u een psycholoog of orthopedagoog inschakelen. Neem ook eens een kijkje op www.malthastudiecoaching.nl